vývoj komunity

Warning! This is a scam letter. Never respond to it.

Sent from: ivanmarko110@gmail.com


Ahoj,
Som profesor Whitty Chris. Hlavný vedecký poradca (CSA) na
ministerstve zdravotníctva a sociálnej starostlivosti Anglicka. ste
vybraný spomedzi 5 ďalších kontaktovaných. dohliadať na zdravotné
stredisko. s ponukou 2 000 000,00 EUR na prieskum pre renomovanú
stavebnú inžiniersku spoločnosť a architektonickú kanceláriu na
spracovanie projektu. budete musieť manipulovať s finančnými
prostriedkami a dohliadať, rovnaká suma bude pripísaná na váš účet
každý mesiac na financovanie projektu. Vráťte sa mi a získajte ďalšie
podrobnosti.
Profesor Chris Whitty
hlavný vedecký poradca (CSA),
Whatsapp: +44 7441 439639 alebo e-mail: professorchriswhitty@gmail.com
na Ministerstvo zdravotníctva a sociálnej starostlivosti Anglicka.