Přečtěte si pozorně

Warning! This is a scam letter. Never respond to it.

Sent from: info@regulus-web.xsrv.jp


Pozdravy,

Jmenuji se John Sosa. Jsem osobním advokátem mého zesnulého klienta,
českého podnikatele, který zemřel. A zanechal po sobě zůstatek vkladu ve
výši sedmi milionů pět set tisíc amerických dolarů $ 7 500 000,00 (USD)
u (BSIC Bank, Togo), před svou smrtí. Poslední vklad byl proveden 22.
ledna 2014. Je smutné, že byl mezi oběťmi nedávné automobilové havárie v
Rusku zahrnující 32 cestujících ve střední oblasti Rostova na Donu 2016.
Mám v držení právní dokumenty, které vám mohou poskytnout zákonná práva
k nároku, protože u mého zesnulého klienta máte stejné příjmení. Nejsem
chamtivý člověk. Navrhuji, abychom sdíleli prostředky, 50% pro mě a 50%
pro vás. Mám v plánu použít svůj vlastní podíl z peněz na investice ve
vaší zemi a také mi tam pomůžete s jejich správou. Napište mi své
upřímné myšlenky na tento návrh, abych vám mohl poskytnout potřebné
informace o pohledávkách fondu.

Poznámka: tento odesílatel je automatizovaný stroj, kontaktujte mě
prosím prostřednictvím níže uvedené e-mailové adresy.
(E-mail: js8138448@gmail.com)

S pozdravem
Pan John Soso
Telefon: +22892963578