Aw qalbi

admin   12.01.2020   No Comments on Aw qalbi

Warning! This is a scam letter. Never respond to it.

Sent from: advocatenofallinuae@gmail.com

Aw qalbi
Għaddejt mill-profil tiegħek li jitkellem tajjeb minnek. Għandi xi ħaġa
importanti ħafna li ngħidlek. jekk jogħġbok għandi bżonnok biex tassisti
fuq xi ħaġa importanti ħafna, jiena nagħtik iktar kjarifika fuq id-dettalji
tiegħi.
Is-Sur Maktub Hamdan (Avukat)
Dubaj-UAE